Logo trouwfotograaf

PRIVACYVERKLARING

Pascal Maurice Fotografie januari 2020


Dit is een privacyverklaring van “Pascal Maurice Fotografie”, gevestigd aan het adres Bohrstraat 36, 6533DS Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74357972. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

a.een overeenkomst met ons aangaat voor het leveren van fotografische diensten;

b.schriftelijk of digitaal informatie vraagt.


1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

a.naam-, leeftijds-, geslacht-, familie- en adresgegevens;

b.financiële gegevens (bank- of gironummer) voor automatische incasso of het doen van betalingen;

c.communicatiegegevens (emailadres en (mobiele) telefoongegevens);

d.foto’s.


1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

a.te kunnen voldoen aan de met u overeengekomen afspraken, in de meeste gevallen is dat het maken van een fotoreportage;

b.contact met u op te nemen of te onderhouden;

c.de website te optimaliseren.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Pascal Beekhuizen voor de naleving van de AVG per email info@pascalMaurice.nl voor:

a.meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

b.vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c.inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

d.correctie, beperken, het wissen of overdracht van uw gegevens;

e.bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Pascal Maurice Fotografie.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

a.leveranciers die in onze opdracht uw gegevens verwerken:

·Konpoli | technisch maken fotoalbum | privacyverklaring

·Pixieset | emailgegevens en foto’s t.b.v. de online gallery | privacyverklaring

·Google analytics | website | privacyverklaring

·GoodGallery | website, contactgegevens, cookies | privacyverklaring

·Social media | promotionele doeleinden;

·Icedrive | backup fotobestanden

b.giro- en bankinstellingen voor het innen van facturen of het doen van betalingen;


4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor:

a.het communiceren van contactgegevens en het muteren van persoons- en communicatiegegevens;

b.het innen van de overeengekomen facturen;

c.het naar u kunnen versturen van de overeengekomen fotoreportages en verdere daarop betrekking hebbende informatie;

d.het op een beveiligde server opslaan en ontsluiten van uw persoons-, financiële en fotografische gegevens;

e.het publiceren van foto’s op de website of Facebook-pagina’s van Pascal Maurice Fotografie en op andere sociale media.


4.3 Wij kunnen foto’s van de gemaakte reportages publiceren op onze website of Instagram-pagina, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Pascal Maurice Fotografie | Bohrstraat 36 | 6533DS | Nijmegen

Info@PascalMaurice.nl | +31629092385

Handtekening Trouwfotograaf

Privacy verklaringAlgemene Voorwaarden

HomePortfolioAlbumWall artOver PascalPrijzenInformatieContact